» » Pesantren Darul Ikhlas


Profil Singkat

Pesantren Darul Ikhlas yang berlokasi di Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi berada di bawah naungan Yayasan Insan Ikhlas Amaliyah Cikarang. Para pendiri yayasan yang berasal dari brbagai latar belakang yang berbeda memiliki kesamaan tujuan kehidupan, yaitu untuk menyebaran dakwah Islam sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin.

Adapun tujuan berdirinya Pesantren Darul Ikhlas adalah :

  1. Untuk kemaslahatan umat Islam dan dakwah Islamiyah.
  2. Untuk menyebarkan ilmu Islam yang dapat menuntun umat ke jalan Allah.
  3. Untuk melahirkan generasi yang soleh, bertakwa dan berilmu.
  4. Untuk melahirkan para dai yang memiliki kecemasan terhadap keselamatan seluruh manusia di dunia dan akhirat.


Prinsip Akidah Pesantren Darul Ikhlas

Pesantren Darul Ikhlas berpegang kepada Akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah.


Prinsip Ibadah Pesantren Darul Ikhlas

  • Pesantren Darul Ikhlas beribadah dengan panduan daripada Al-Quran, As-Sunnah, Atsar Sahabah, Aara’ (pendapat) Tabi’in dan Tabi’It Tabi’in.
  • Pesantren Darul Ikhlas meyakini kebenaran ijitihad imam empat mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali) dalam menarik kesimpulan hukum dari seluruh sumber-sumber di atas.
  • Dalam amalan ibadah sehari-hari yang dilaksanakan secara umum, pesantren memilih Mazhab Syafi’i. Adapun Mazhab lainnya boleh dilaksanakan secara individu.
  • Jika terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama Syafi’I mengenai berbagai perkara, maka Pesantren Darul Ikhlas memilih pendapat Imam Nawawi.


Alamat

Jl. Cijambe, Kampung Kongsi, Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kab. Bekasi 17330 Telp. (021)27189446 - 082113373760
Website: http://darulikhlas.sch.id


About Admin

Abu Rasyidah Judi Muhyiddin, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi | Pin BB 73ca04f3 | Whatsapp 081315609988 | email salampenyuluh@gmail.com
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply